Pedigree of MARUMI GO KYOUTO DAIGO KENSHA
MARUMI GO KYOUTO DAIGO KENSHA

TAKAHARU GO TSUYAMA KOTOBUKISOU
RIKIOU TAMAHIME GO KYOTO DAIGO KENSHA

RIKIOU GO MEIKENSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase