Pedigree of MARUMI GO KYOUTO DAIGO KENSHA
MARUMI GO KYOUTO DAIGO KENSHATAKAHARU GO TSUYAMA KOTOBUKISOU
RIKIOU TAMAHIME GO KYOTO DAIGO KENSHARIKIOU GO MEIKENSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase