Pedigree of ISHI NO AKA GO ZARA

ISHI NO AKA GO ZARA

ENTIPSI AKA ZARA

SEIRYU GO NIIGATA KIYOSATOSOW

KOSHI NO KORYU GO NIIGATA KORAKUSOW

KOURYU GO SHIMAKAZESOU

MAIHIME GO NIIGATA KORAKUSOW

MAMIHIME GO SHINOYAMA KENSHA
BANSEI GO MATSUMOTO WAKAMARUSOW
ERIHIME GO NIIGATA KIYOSATOSOW

MAKOTO RED HOT LOVE
MAKOTO RED REFLEKTION

MAKOTO RED ALERT
MAKOTO SHADY LADY
MAKOTO EMPRESS

MAKOTO FLASH IT ATEM
SASAWAKAHIME OF SASAGAWAEN AT MAKOTO

MARA-SHIMAS KOGO

TANASEA TETSU GO TAIMATSU

TANASEA'S TAIMATSU

SUZUWAKA GO TAKAHIROSOU

TANASEA'S TOREH OF ZEN

JAKUHAGOROMO GO HONJOU ARAKISOU

TETSU ARASHI GO HONJOU ARAKISOU

JAKUFUMINE GO HONJOU ARAKISOU

TANASEA’S AMERICAN PRIDE

SUZUWAKA GO TAKAHIROSOU
SUZUMINE GO KASUGA SAKAESOW
JIN NO HANAME GO SHINSHUU INAOKA BOKUJOU

TENKUU NO YUUAI GO YOKOHAMA ATSUMI

JAKUNISHIKI GO HONJOU ARAKISOW

TENKUU NO YUUKA GO YOKOHAMA ATSUMI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase