Pedigree of KUROICHI GO SAGAMI MARUTEISOU

KUROICHI GO SAGAMI MARUTEISOU

KOBAN GO SAGAMI MURASAKISOU
KOTAROU GO YURIGEOKA YOKOYAMA KENSHA

KONISHIKI GO SAGAMI MURASAKISOW
ISHI GO MUSASHI NO FUJISOU
ICHIFUKUME GO ECHIGO-SATOU-KENSHA
MATSUMARUHIME GO KYUSHU ASAKAWASOISHI GO MUSASHI NO FUJISOU
TSURUHACHIME GO YOKOHAMA-FUKIAGESOU
MIDORIHIME GO RYUKUSHINSOW

KONISHIKI GO SAGAMI MURASAKISOW
ISHI GO MUSASHI NO FUJISOU
ICHIFUKUME GO ECHIGO-SATOU-KENSHA
KYUUSHU NO HIDEHIMEGO KYUUSHU-ETOU-KENSHATAKUYU HIRATSUKA MARUYAMA-KENSHA
KYUUSHU NO JAKUME GO KYUUSHU-ETOU-KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase