Pedigree of SANUKI NO CHIKARA GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SANUKI NO CHIKARA GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOMAJISHI (KOMASHISHI) GO SHUONAN YASUDASOU

KOMANISHIKI GO BIRYUUSOU (HIRYUUSOU)
SANUKI NO KOMA GO YAGURI KUSUNOKI KENSHA

KOTOBUKI NO EISAKI GO HICHISOU
SANUKI KOMAHIME GO SANUKI KATSUHIKOSOU
CHIDORI GO FUDOUGATAKI KENSHA
MIMIHIME GO SHOUNAN YASUDASHUUSAKI GO SHOUNAN YASUDA
WAKAHIME GO SHOUNAN YASUDA
SETOYURI GO MATSUNAGA OND KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase