Pedigree of SANUKI NO CHIKARA GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SANUKI NO CHIKARA GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOMAJISHI (KOMASHISHI) GO SHUONAN YASUDASOUKOMANISHIKI GO BIRYUUSOU (HIRYUUSOU)SANUKI NO KOMA GO YAGURI KUSUNOKI KENSHAKOTOBUKI NO EISAKI GO HICHISOU
SANUKI KOMAHIME GO SANUKI KATSUHIKOSOU
CHIDORI GO FUDOUGATAKI KENSHA
MIMIHIME GO SHOUNAN YASUDASHUUSAKI GO SHOUNAN YASUDA
WAKAHIME GO SHOUNAN YASUDA
SETOYURI GO MATSUNAGA OND KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase