Pedigree of MAKI GO HATANO NAGOROSOU
MAKI GO HATANO NAGOROSOU

KOTOBUKI NO EISAKI GO HICHISOU
KOTOBUKI NO GEN GO SAGANOSOU

SAKUSHUUGEN OF TSUYAMA KUNIMOTOSOU

AZUMI NO HANA GO SHINSHU AZUMINOSOU
CHYAKOHIME GO TSUYAMA KUNIMOTOSOU
SETO NO YUUHIME GO SUGANOSOU
MAKI GO HATANO NAGOROSOU

KOTOBUKI NO EISAKI GO HICHISOU
KOTOBUKI NO GEN GO SAGANOSOU
MAKI GO HATANO NAGOROSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase