Pedigree of MAKI GO HATANO NAGOROSOU
MAKI GO HATANO NAGOROSOUKOTOBUKI NO EISAKI GO HICHISOUKOTOBUKI NO GEN GO SAGANOSOUSAKUSHUUGEN OF TSUYAMA KUNIMOTOSOUAZUMI NO HANA GO SHINSHU AZUMINOSOU
CHYAKOHIME GO TSUYAMA KUNIMOTOSOU
SETO NO YUUHIME GO SUGANOSOU
MAKI GO HATANO NAGOROSOUKOTOBUKI NO EISAKI GO HICHISOUKOTOBUKI NO GEN GO SAGANOSOU
MAKI GO HATANO NAGOROSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase