Pedigree of HANDZIMEMESITE TOTEMO KI NI IRISIMASITA

HANDZIMEMESITE TOTEMO KI NI IRISIMASITA

KAZAKOSHI NO RIKIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI

HOSHI NO KATSURIKI GO SHIRAKAWA SHIOTASOU

AIZU NO KUROMON GO AIZU TSUNEKATSUSOU
AIZU NO BIRY GO AIZU TSUNEKATSUSOU
HOMARE GO NAMKAI HOSHISOU
HOSHI NO WAKANATSU GO NANKAI HOSHISOUKOKKEN GO NANKAI HOSHISOU
HARUKA GO NANKAI HOSHISOU

KAZAKOSHI NO FUUKA GO YOKOHAMA ATSUMI

YUUGEN GO TODOROKI RYUUSOU

TATSUYUU GO CHIKUZEN SHIGEMATSUSOU
BENIYUUKAHIME GO KITSYNAISOU
RYOKUUNJIROUME GO RYOKUUN YONAGOSHASHUUJIROU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
AOIHIME GO SATSUMA IMAMURASOU

JOYU NISHIKI Z HELFSTYNSKEHO PANSTVI

MARA-SHIMAS KUNI-NISHIKI

DRAGON HOUSE SUN TAN

GENTA GO GOLD TYPHOON

DRAGON HOUSE SET ME ON FIRE

XINAGO OF SHAKKOSOW
BAN GO HACHIOJI KASAI
TSUNETETSUHIME GO DAITASO

BAKUCHI DOUBRAVECKY VRCH

MARA-SHIMA TIMO

VORMUND RISING STAR
SAKUSHUHIME OF TSUYOSHI AT MAKOTO
DAMAUR AS ARAS AN UACHTARAIN

MANLĂ–TENS UCHIKATZU
FUJI OF NICHINANSOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase