Pedigree of KUROICHIHIME GO KANTOU IROHA
KUROICHIHIME GO KANTOU IROHA

KUROICHI GO SAGAMI MARUTEISOU

KOBAN GO SAGAMI MURASAKISOU
KOTAROU GO YURIGEOKA YOKOYAMA KENSHA

KONISHIKI GO SAGAMI MURASAKISOW
MATSUMARUHIME GO KYUSHU ASAKAWASO
MIDORIHIME GO RYUKUSHINSOW

KONISHIKI GO SAGAMI MURASAKISOW
KYUUSHU NO HIDEHIMEGO KYUUSHU-ETOU-KENSHA
HARUHIME GO SAGAMI MARUTEISOU

KOBAN GO SAGAMI MURASAKISOU
KOTAROU GO YURIGEOKA YOKOYAMA KENSHA

KONISHIKI GO SAGAMI MURASAKISOW
MATSUMARUHIME GO KYUSHU ASAKAWASO
MIDORIHIME GO RYUKUSHINSOW

KONISHIKI GO SAGAMI MURASAKISOW
KYUUSHU NO HIDEHIMEGO KYUUSHU-ETOU-KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase