Pedigree of TENJINMARU GO KYOTO DAIGO KENSHA

TENJINMARU GO KYOTO DAIGO KENSHA

RYUUJIN GO IWAMI JUNKENSOU

OUJIN GO

RIKIOU GO MEIKENSOU
GESSHINME GO
SHIBAHIME GO
MARUMI GO KYOUTO DAIGO KENSHA

TAKAHARU GO TSUYAMA KOTOBUKISOU
RIKIOU TAMAHIME GO KYOTO DAIGO KENSHA

RIKIOU GO MEIKENSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase