Pedigree of TENJINMARU GO KYOTO DAIGO KENSHA
TENJINMARU GO KYOTO DAIGO KENSHARYUUJIN GO IWAMI JUNKENSOUOUJIN GORIKIOU GO MEIKENSOU
GESSHINME GO
SHIBAHIME GO
MARUMI GO KYOUTO DAIGO KENSHATAKAHARU GO TSUYAMA KOTOBUKISOU
RIKIOU TAMAHIME GO KYOTO DAIGO KENSHARIKIOU GO MEIKENSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase