Pedigree of WE-SEDSO BLUEBELL
WE-SEDSO BLUEBELLHI-JINX MMM MMM GOODKORI BUSHI OF KITSUNEBISOHEKI NO KEN OF DAINI HEKIHOSOTETSUKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU
DARUMA NO KOHIME OF IWAKUNI
AZUSAKIKUHIME OF MATSUNAGA ONO KENSHARIKIMARU OF SANUKI MIZUMOTOSOU
AZUSAICHIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
TETSUHIME GO NANTAISOWTEKKANORYUU GO NANTAISOWSENRYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KUROKOMAME GO NANTAISOW
AOIHIME GO BIZEN CHORAKUSOWAOINISHIKI GO SANUKI MIZUMOTOSOU
TOKIME GO BIZEN CHORAKUSOW
WE-SEDSO ONE AND ONLYZEN SATORI'S KUROMATSU GOGENSHIRO GO GOLD TYPHOONRYUGENMARU GO NIDAI MANEISOW
HAMAHIME GO RYUUKYUU URUMA
TENPHOHIME GO KYOUDAISOUTENKO GO KYOUDAISOW
MIYAMAE NO TERUMI GO MIYAMAME SHIMIZU
WE-SEDSO HIMETRONKAERS BENI BUKOSHIMOMOKELUMNE DANJI RIKO
KAISSAS BIJIN NATSU HIME
KIKU WE-SEDSOAKANBOO
ASAHI-SO KIKU-ME-GO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase