Pedigree of RISINGSUNS SHINTO KI
RISINGSUNS SHINTO KISHERAE SHIBASO KOTOKITSUNE TOMODACHITETSUOU GO HOKUSETSU DAIHACHISOTETSUOU GO TOYONAKA OKAMOTOSOU
SAREN NO BENIKA GO SARENSO
KYANNON HOSEKI
SHERAE KINU NO CHO CHOMITAKI NO TOSHIMITSU GO MIE MEIHOSO
TOMOKO GO KUWANA MURATASORYUTA GO KUWANA MURATASO
MARIHIME GO KUWANA MURATASO
KLESKUNVIEWS SHUKUMEIBLUE MOUNTAIN'S ECHOHIDEMARU RENOSAKURASO
BLUE MOUNTAINS GEE GEE
MIKATA JP'S HANA-KINMIKATA JP FUJI GEM
MIKATA JP YOKO TOKYO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase