Pedigree of SEN NO TSUKIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SEN NO TSUKIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOUUMAKI GO SANUKI MIZUMOTOSOU

TERUJISHI (TERUSHISHI) GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOMAJISHI (KOMASHISHI) GO SHUONAN YASUDASOU

KOMANISHIKI GO BIRYUUSOU (HIRYUUSOU)
MIMIHIME GO SHOUNAN YASUDA
RYUUOUME GO HINANSOU

TETSUGEN GO BICHU EIKANSOU
TENRYU BENICHIME GO SHINSHU INAOKA BOKUJOU
SENHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase