Pedigree of SEN NO TSUKIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SEN NO TSUKIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOUUMAKI GO SANUKI MIZUMOTOSOUTERUJISHI (TERUSHISHI) GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOMAJISHI (KOMASHISHI) GO SHUONAN YASUDASOUKOMANISHIKI GO BIRYUUSOU (HIRYUUSOU)
MIMIHIME GO SHOUNAN YASUDA
RYUUOUME GO HINANSOUTETSUGEN GO BICHU EIKANSOU
TENRYU BENICHIME GO SHINSHU INAOKA BOKUJOU
SENHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase