Pedigree of SHISHIMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

SHISHIMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

TERUJISHI (TERUSHISHI) GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOMAJISHI (KOMASHISHI) GO SHUONAN YASUDASOU

KOMANISHIKI GO BIRYUUSOU (HIRYUUSOU)
SANUKI NO KOMA GO YAGURI KUSUNOKI KENSHA
CHIDORI GO FUDOUGATAKI KENSHA
MIMIHIME GO SHOUNAN YASUDASHUUSAKI GO SHOUNAN YASUDA
WAKAHIME GO SHOUNAN YASUDA
RYUUOUME GO HINANSOU

TETSUGEN GO BICHU EIKANSOU

SAKUSHUUGEN OF TSUYAMA KUNIMOTOSOU
KUROYUUME GO TSUKIYATANISOU
TENRYU BENICHIME GO SHINSHU INAOKA BOKUJOU
JOU (TAKE) NO KIYOHIME GO IBO NO SATOSOUSHIKIKUSAMARU GO BANSHUU HIROSESOU
KANAHIME GO HIMEJI KUROKI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase