Pedigree of HI-JINX MMM MMM GOOD

HI-JINX MMM MMM GOOD

KORI BUSHI OF KITSUNEBISO

HEKI NO KEN OF DAINI HEKIHOSO

TETSUKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU

TETSUGEN GO BICHU EIKANSOU
SUZUKAHIME GO TAKAMATSU MORITA
DARUMA NO KOHIME OF IWAKUNI

KYUSHU NO TETSUYUKI (TEKKOU) GO KYUSHU ETO KENSHA
KYUSHU NO JAKUHIME OF KYUSHU ETO KENSHA

AZUSAKIKUHIME OF MATSUNAGA ONO KENSHA

RIKIMARU OF SANUKI MIZUMOTOSOU

TEKKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU
MOMOHIME GO MATSUBARASOU

AZUSAICHIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

HAMA GO FUDOGATAKI KENSHA
AZUSA OF SANUKI MIZUMOTOSOU

TETSUHIME GO NANTAISOW
TEKKANORYUU GO NANTAISOW

SENRYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

TEKKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU
CHIYOZAKURA GO MATSUNAGA ONO KENSHA
KUROKOMAME GO NANTAISOW
AOIHIME GO BIZEN CHORAKUSOW

AOINISHIKI GO SANUKI MIZUMOTOSOU

YUUBI NO AOI GO YUUBI YUUKANSOU
FUKUWAKAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
TOKIME GO BIZEN CHORAKUSOW

AOINISHIKI GO SANUKI MIZUMOTOSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase