Pedigree of HI-JINX MMM MMM GOOD
HI-JINX MMM MMM GOODKORI BUSHI OF KITSUNEBISOHEKI NO KEN OF DAINI HEKIHOSOTETSUKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOUTETSUGEN GO BICHU EIKANSOU
SUZUKAHIME GO TAKAMATSU MORITA
DARUMA NO KOHIME OF IWAKUNIKYUSHU NO TETSUYUKI (TEKKOU) GO KYUSHU ETO KENSHA
KYUSHU NO JAKUHIME OF KYUSHU ETO KENSHA
AZUSAKIKUHIME OF MATSUNAGA ONO KENSHARIKIMARU OF SANUKI MIZUMOTOSOUTEKKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU
MOMOHIME GO MATSUBARASOU
AZUSAICHIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOUHAMA GO FUDOGATAKI KENSHA
AZUSA OF SANUKI MIZUMOTOSOU
TETSUHIME GO NANTAISOWTEKKANORYUU GO NANTAISOWSENRYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOUTEKKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU
CHIYOZAKURA GO MATSUNAGA ONO KENSHA
KUROKOMAME GO NANTAISOW
AOIHIME GO BIZEN CHORAKUSOWAOINISHIKI GO SANUKI MIZUMOTOSOUYUUBI NO AOI GO YUUBI YUUKANSOU
FUKUWAKAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
TOKIME GO BIZEN CHORAKUSOWAOINISHIKI GO SANUKI MIZUMOTOSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase