Pedigree of TENRYUUICHI GO SHINSHUU TAKEISOU
TENRYUUICHI GO SHINSHUU TAKEISOUTAKEICHI GO SHINSHU TAKEISOU

KIYOICHI GO MIE KOZANSOU

ICHISUKE GO INOGUCHI

ICHI OUMARU GO YANAGAWASOU (RYUGAWASOU)
MICHIME GO INOGUCHI
TAKEICHIHIME GO SHINSHU TAKEISOWSHINSHUICHI SHINSHU MITAMURASOWSUWAMARU SHINSHU TAKEISOW
FUJIMARUME SHINSHU MITAMURASOW
TAKEMARUME SHINSHU TAKEISOWSUWAMARU SHINSHU TAKEISOW
MIYAICHIHIME SHINANO JOTOSOW
TENHIME GO SHINSHU TAKEISOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase