Pedigree of UMEWAKA NO TOUUN GO IZUUMESOU

UMEWAKA NO TOUUN GO IZUUMESOU

RYUUUN GO IZUUMESOU

KOKURYUU GO YOKOHAMA SEIBUSO

KONISHIKI GO SAGAMI MURASAKISOW
ISHI GO MUSASHI NO FUJISOU
ICHIFUKUME GO ECHIGO-SATOU-KENSHA
FUKIAGE KIKUHIME GO YOKOHAMA FUKIAGESOUISHI GO MUSASHI NO FUJISOU
TSURUHACHIME GO YOKOHAMA-FUKIAGESOU
TOSA ORIHIME GO TOSA WAKASOUTENSAKU GO MATSUDO MORIAKA
KOHANA GO TAKIFUDOUSOU
FUKIAGE KIKUHIME GO YOKOHAMA FUKIAGESOUISHI GO MUSASHI NO FUJISOUMUSASHI NO SHISHI GO MUSASHI-SUZUKENSOU

YOSHIKADO OF HACHIKOSOW (YOSHIKADO GO HAKKOSOU)
BENIHIME GO YAMASHITA
OOSUMI NO MAIHIME GO HATANO NAGOROSOU

KIYOICHI GO MIE KOZANSOU
TAMA NO BENIHISAHIME GO TAMA KOSHIZUKASOU
TSURUHACHIME GO YOKOHAMA-FUKIAGESOUKOTETSUMARU GO GINKITSUNESOU

KOTETSU (TORATETSU) GO KOTOKUSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase