Pedigree of AIZU NO KUROMON GO AIZU TSUNEKATSUSOU
AIZU NO KUROMON GO AIZU TSUNEKATSUSOUAIZU NO BIRY GO AIZU TSUNEKATSUSOU
HOMARE GO NAMKAI HOSHISOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase