Pedigree of BENINISHIKI GO YOUDA TAKADASOW

BENINISHIKI GO YOUDA TAKADASOW

KOURYUU GO HAYAKAWA KIRYUUSOU (TAKATATSUSOW)
TOYOFUKU GO TAKANE TAKASOU

TOYONISHIKI GO TOYOHASHI ONODA

FUKURYUU GO ENSHUU KINRYUUSOU
HAMA NO TOYOHIME GO TOYOHASHI ONODA
FUKUHANAIME KOUREITAKASO
YUUKAHIME GO MINO ISHITANISOUKOUYA (MITSUHASHI) GO TAKANOHANENSOU
KOMAMI GO YAGURI KUSUNOKI KENSHA
MISUZU GO YOUDA TAKADASOWTENGU NO GINRYUU GO HAMAMATSU SHUNSHUUSOW
MIHO GO SHOUNAN YASUDA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase