Pedigree of VORMUND KIWI KID

VORMUND KIWI KID
GLENDALIN TETSUO NI

TETSUOU GO HOKUSETSU DAIHACHISO

TETSUOU GO TOYONAKA OKAMOTOSOU

TETSU GO TAKATSUKI YADASOU
HAZUKI GO TOYONAKA OKAMOTOSOU
SAREN NO BENIKA GO SARENSO

GLENDALIN KYOTO

YOSHIZAKURA OF SHINSU IKEDA KENSHA
HIDEZAKURA OF YAMASHICHI KENSHA
YOSHIHIMI OF MIYASHITA KENSHA

GYOKURYUUJYO OF GUNMA KATSUMISOW
TAMA NO FUJI OF FUJINOMIYA INOUE KENSHA
YAGYUUHIME OR GUNMA KATSUMISOW
WOLFWORX FANCY FREE AT VORMUNDSOBOKU ASOBINAKA NO BASHO OF DANDY NAKANONAKA NO TETSUNARI GO KAZUSA NAKANOSOW
NAKA NO BENIYASHA OF KAZUSA NAKANOSOW
GLENDALIN KAZUMI SAN

YOSHIZAKURA OF SHINSU IKEDA KENSHA

GYOKURYUUJYO OF GUNMA KATSUMISOW
SOBOKU USHIN

YOSHIZAKURA OF SHINSU IKEDA KENSHA
HIDEZAKURA OF YAMASHICHI KENSHA
YOSHIHIMI OF MIYASHITA KENSHA
GLENDALIN MARKO SANKURO NO KIKUMASA OF OME SHIMIZUSOW

GYOKURYUUJYO OF GUNMA KATSUMISOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase