Logo [ Вход / Login]
Найдено 10 записей по заданным критериям. Displaying 1-10 of 10

Кличка Пол Отец Мать Окрас Год рождения
HIROSE NO BEIGOMA GO ENSHUU HIROSESOU male KYUUDOU GO MINATO KOUZANSOUNIJI NO MEIHOUME GO ENSHUU HIROSESOU Sesame 2014
HIROSE NO KOKUSUI GO ENSHUU HIROSESOU male Black with Tan
JOU GO ENSHUU HIROSESOU male FUDOU NO TETSU GO KITA GOTANDASOUOOI NO SHIROHIME GO HIROKATSUEN Red
RYUUHOU GO ENSHUU SANKOUSOU male SHUNDOU GO ENSHUU HIROSESOUKUNIMOTOME GO ENSHUU HIROSESOU
SHUNDOU GO ENSHUU HIROSESOU male MIYAMAENO WARAWA (MIYAMAE NO WARABE GO MIYAMAE SHIMIZ)HANAMARUME GO KYOUTO DIAGO KENSHA Red
TAKECHIYO GO ENSHUU HIROSESOU male TOYOYASU GO INUYAMA HAKUSANSOUSUZUKAZE NO NANA GO TAKAHIRASOU Red 2005
HIROSE NO AIKA GO ENSHUU HIROSESOU female GENICHI GO KUWANA MITOMOSOUMOMO GO ENSHUU HIROSESOU Red 2011
HOMARE NO RYUUKA GO ENSHUU HIROSESOU female
KUNIMOTOME GO ENSHUU HIROSESOU female TOYOICHI GO ENSHUU OOHARASOUKOKUHOUME GO ENSHUU ENGUNSOU
MOMO GO ENSHUU HIROSESOU female RYUUHOU GO ENSHUU SANKOUSOUHIROSE NO RETSUHI GO ENSHUU HIROSESOU Red 2009