Logo [ Вход / Login]
Найдено 32 записей по заданным критериям. Displaying 1-32 of 32

Кличка Пол Отец Мать Окрас Год рождения
AMAKI NO NAOMORI GO KURASHIKI NISHISOU_ male SEIWA NO BENIHIJIRI GO AYAHANA SEIWAAMAKI NO HAZUKI GO KURASHIKI NISHISOU Red 2021
AMAKI NO SHINO GO KURASHIKI NISHISOU female SEIWA NO BENIHIJIRI GO AYAHANA SEIWAAMAKI NO HAZUKI GO KURASHIKI NISHISOU Red 2021
DELEN SOLAR E"YOKO female MEGUMI NO MINATO GO FUJIKINO MICHIKARASOUDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2021
DELEN SOLAR GIN AMADARE female DAR CHINGIZA OCEAN OF LOVEDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2019
DELEN SOLAR GORO male DAR CHINGIZA OCEAN OF LOVEDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2019
DELEN SOLAR ICHIRO male ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2019
DELEN SOLAR ITAKA female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2019
DELEN SOLAR ITOMI female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2019
DELEN SOLAR NAKAMARU male ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2020
DELEN SOLAR NARIKO female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2020
DELEN SOLAR NICHI female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2020
DELEN SOLAR OKAMI male ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2020
DELEN SOLAR OSAMU male ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2020
DELEN SOLAR RANHIME female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR AKEMI Red 2020
DELEN SOLAR RIO female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR AKEMI Red 2020
DELEN SOLAR RUMIKO female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR AKEMI Red 2020
DELEN SOLAR SABURO male ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBENIKO TAKARA Black with Tan 2020
DELEN SOLAR SANIIRO male ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBENIKO TAKARA Red 2020
DELEN SOLAR SANUKI male ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBENIKO TAKARA Red 2020
DELEN SOLAR URAHARA male ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR GIN AMADARE Red 2021
DELEN SOLAR WAKARYU male BYAKUREN NO RYUICH OF KOKU HOUSEDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2018
DELEN SOLAR YUKIHANA female MEGUMI NO MINATO GO FUJIKINO MICHIKARASOUDELEN SOLAR ITAKA Red 2021
DELEN SOLAR YUMESAKURA female MEGUMI NO MINATO GO FUJIKINO MICHIKARASOUDELEN SOLAR ITAKA Red 2021
DZEMBI EDZI KEIKO female VINNI MEADOW EMEYDZEMBI KAYDA Red 2021
DZEMBI ERETORY DEYCHI male VINNI MEADOW EMEYDZEMBI KAYDA Red 2021
GOKOU NO TOUGEBANA GO SHIRAKAYASOU female Red
KIKUHANA NO KURORU GO BANSHUU KIKUSOU KOUSUKE GO SHIRAKAYASOUKIKUHANA NO CHIYO GO BANSHUU KIKUSOU Black with Tan 2015
KIKUHANA NO RURAN GO BANSHUU KIKUSOU male KIKUHANA NO KURORU GO BANSHUU KIKUSOUKIKUHANA NO HARU GO BANSHUU KIKOSOU Red 2019
KOUSUKE GO SHIRAKAYASOU male BENIOUMARU GO FUKUYAMA HIJIRIGOKOU NO TOUGEBANA GO SHIRAKAYASOU
MEGUMI NO MINATO GO FUJIKINO MICHIKARASOU male HAMAICHIYOU GO MIYAGI TOMOFUJISOUSAKURA MAIKA GO MIYAGI TOMOFUJISOU Red 2019
SAKURA MAIKA GO MIYAGI TOMOFUJISOU female TENSHOU GO MYAGI TOMOFUJISOFUKUKOMACHI GO BINGO KASHIMASOU Red 2016
SKAZKA VOSTOKA UMEKO female SKAZKA VOSTOKA MESEYOSHUSKAZKA VOSTOKA INARI Red 2020