Logo [ Вход / Login]
Найдено 13 записей по заданным критериям. Displaying 1-13 of 13

Кличка Пол Отец Мать Окрас Год рождения
AKATSUKI RANHIME female ICHIROU GO FUJI HACHIMANSOUDEBUKO GO SHUN'YOU KENSHA Red 2013
BISHUIO HO KETSUMI female CHIZU CRIMEAN KHANAKEMI MEY Red 2017
BUSHI GO YOU DJENIMA male DAICHI GO SHUN'YOU KENSHAKANAGAWA GO YOU DJENIMA Red
DAIAN CHERRI DOG CLUB female ASAHITAKA GO SANUKI MIZUMOTOSOUAKATSUKI SAKURA Red
MISUZU NO HOUGEN GO NAGAONESOU male MISUZU NO SHOURYUU GO CHICHIBU MISUZUSOUHOKUSAN NO KOUYOU GO UNSHUU KITAYAMASOU Red
OZIRKA INOCHI NO MIZU female ASAHITAKA GO SANUKI MIZUMOTOSOUAKATSUKI RANHIME Red 2016
OZIRKA KI TAMASHI male RAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOUAKATSUKI RANHIME Red 2014
OZIRKA KIGO NO KANO male RAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOUAKATSUKI RANHIME Red 2014
OZIRKA NIKKO KARA TOSHIKO female SUMIYOSHI NO TEMPOU GO SHINKOUSOUOZIRKA KAMINARI OHI Red 2017
OZIRKA SANI BOI male ASAHITAKA GO SANUKI MIZUMOTOSOUAKATSUKI RANHIME Red 2015
OZIRKA WASURU male RAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOUDEBUKO GO SHUN'YOU KENSHA Red 2014
SUMIYOSHI NO TEMPOU GO SHINKOUSOU male MISUZU NO HOUGEN GO NAGAONESOUMEGUMI GO YUUHISOU Red 2016
THINKAI GO YOU DJENIMA female DAICHI GO SHUN'YOU KENSHAKONEKO KURO GO YOU DJENIMA Red 2016