Logo [ Вход / Login]
Найдено 44 записей по заданным критериям. Displaying 1-44 of 44

Кличка Пол Отец Мать Окрас Год рождения
TERRA ASTREYA JITSU TOMO male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2017
TERRA ASTREYA AKIRA ICHIRO male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2014
TERRA ASTREYA AYANAMI YOKO female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2014
TERRA ASTREYA AYANISHIKIHIME female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2014
TERRA ASTREYA BENIGOMAHIME female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2015
TERRA ASTREYA BENIHANAKOMACHI female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2015
TERRA ASTREYA BENIYUKIHIME female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2015
TERRA ASTREYA BIZEN NO HIKARI female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2015
TERRA ASTREYA BUSHIRYU male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2015
TERRA ASTREYA DAIMEI OHI female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2016
TERRA ASTREYA DAIMUSUME KATSU HATSUSHIBA female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2016
TERRA ASTREYA DAISYHIME female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2016
TERRA ASTREYA DENSETSU NO SUTA female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2016
TERRA ASTREYA EIGA NO MUSASHI male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2017
TERRA ASTREYA EIKO CHIOMARU male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2017
TERRA ASTREYA ERAI MASATORA male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2017
TERRA ASTREYA ERIKOMACHI female MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2017
TERRA ASTREYA GENKI MUSUME female TERRA ASTREYA AKIRA ICHIRODEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2016
TERRA ASTREYA GENRYU GO MASASHI male TERRA ASTREYA AKIRA ICHIRODEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2016
TERRA ASTREYA GETSUMEI female TERRA ASTREYA AKIRA ICHIRODEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2016
TERRA ASTREYA ICHIOU KUROMITSU male BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Black with Tan 2017
TERRA ASTREYA IJIRI NO BENIHIME female BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Red 2017
TERRA ASTREYA ISSUI BENIHOMARE male BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Red 2017
TERRA ASTREYA ITSUKO SAKURAKOMACHI female BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Red 2017
TERRA ASTREYA JINKEI male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2017
TERRA ASTREYA JOANNA female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2017
TERRA ASTREYA JOBENINISHIKI female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2017
TERRA ASTREYA JOSEI HITO male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2017
TERRA ASTREYA KAORI TOYO female MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUGINKOUHIME Red 2018
TERRA ASTREYA KATSUHARU male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUGINKOUHIME Red 2018
TERRA ASTREYA KUMIKOSAYURI female MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUGINKOUHIME Red 2018
TERRA ASTREYA LANA female BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2018
TERRA ASTREYA LUCILLIEN female BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2018
TERRA ASTREYA MARIKO female BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2018
TERRA ASTREYA MIYURI female BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2018
TERRA ASTREYA MORI NO TOYOHARA male BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2018
TERRA ASTREYA MOTOYA male BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2018
TERRA ASTREYA WABI HIKARI female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2015
TERRA ASTREYA WAHITOMARU male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2015
TERRA ASTREYA WAKARYU male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2015
TERRA ASTREYA WASABI female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2015
TERRA ASTREYA ZANSHIN MASARU male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA BENIHANAKOMACHI Red 2017
TERRA ASTREYA ZARA female MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA BENIHANAKOMACHI Red 2017
TERRA ASTREYA ZENSEI JIDAI male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA BENIHANAKOMACHI Red 2017