Logo [ Вход / Login]
Найдено 57 записей по заданным критериям. Displaying 1-50 of 57

Кличка Пол Отец Мать Окрас Год рождения
TERRA ASTREYA JITSU TOMO male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2017
TERRA ASTREYA AKIRA ICHIRO male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2014
TERRA ASTREYA AYANAMI YOKO female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2014
TERRA ASTREYA AYANISHIKIHIME female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2014
TERRA ASTREYA BENIGOMAHIME female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2015
TERRA ASTREYA BENIHANAKOMACHI female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2015
TERRA ASTREYA BENIYUKIHIME female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2015
TERRA ASTREYA BIZEN NO HIKARI female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2015
TERRA ASTREYA BUSHIRYU male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2015
TERRA ASTREYA DAIMEI OHI female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2016
TERRA ASTREYA DAIMUSUME KATSU HATSUSHIBA female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2016
TERRA ASTREYA DAISYHIME female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2016
TERRA ASTREYA DENSETSU NO SUTA female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUAKATSUKI MOMOHIME Red 2016
TERRA ASTREYA EIGA NO MUSASHI male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2017
TERRA ASTREYA EIKO CHIOMARU male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2017
TERRA ASTREYA ERAI MASATORA male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2017
TERRA ASTREYA ERIKOMACHI female MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2017
TERRA ASTREYA GENKI MUSUME female TERRA ASTREYA AKIRA ICHIRODEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2016
TERRA ASTREYA GENRYU GO MASASHI male TERRA ASTREYA AKIRA ICHIRODEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2016
TERRA ASTREYA GETSUMEI female TERRA ASTREYA AKIRA ICHIRODEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2016
TERRA ASTREYA ICHIOU KUROMITSU male BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Black with Tan 2017
TERRA ASTREYA IJIRI NO BENIHIME female BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Red 2017
TERRA ASTREYA ISSUI BENIHOMARE male BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Red 2017
TERRA ASTREYA ITSUKO SAKURAKOMACHI female BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Red 2017
TERRA ASTREYA JINKEI male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2017
TERRA ASTREYA JOANNA female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2017
TERRA ASTREYA JOBENINISHIKI female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2017
TERRA ASTREYA JOSEI HITO male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2017
TERRA ASTREYA KAORI TOYO female MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUGINKOUHIME Red 2018
TERRA ASTREYA KATSUHARU male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUGINKOUHIME Red 2018
TERRA ASTREYA KUMIKOSAYURI female MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUGINKOUHIME Red 2018
TERRA ASTREYA LANA female BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2018
TERRA ASTREYA LUCILLIEN female BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUDEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2018
TERRA ASTREYA MARIKO female BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2018
TERRA ASTREYA MIYURI female BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2018
TERRA ASTREYA MORI NO TOYOHARA male BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2018
TERRA ASTREYA MOTOYA male BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOUTERRA ASTREYA WABI HIKARI Red 2018
TERRA ASTREYA NAKAICHI GO MASASHI male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUTERRA ASTREYA ERIKOMACHI Red 2019
TERRA ASTREYA NARUTO MOTOMARU male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUTERRA ASTREYA ERIKOMACHI Red 2019
TERRA ASTREYA NISHIKI KUROMITSU NO KINTARO male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUTERRA ASTREYA ERIKOMACHI Red 2019
TERRA ASTREYA NOBORU SUZUTORA male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUTERRA ASTREYA ERIKOMACHI Red 2019
TERRA ASTREYA ODRI NARITA female DEMISHSTAR FUHOKU NO KATSUMITSUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Red 2019
TERRA ASTREYA OKAMI MARU male DEMISHSTAR FUHOKU NO KATSUMITSUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Red 2019
TERRA ASTREYA OKI KOYUBI male DEMISHSTAR FUHOKU NO KATSUMITSUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Red 2019
TERRA ASTREYA OLIVIYA SETI female DEMISHSTAR FUHOKU NO KATSUMITSUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Black with Tan 2019
TERRA ASTREYA OSHIO GOMARYUU male DEMISHSTAR FUHOKU NO KATSUMITSUTERRA ASTREYA GENKI MUSUME Red Sesame 2019
TERRA ASTREYA PALOMA REBECCA ALBA female TOYOKHARA SHIBA HITO BENITORADEMISHSTAR SHINKO ROMI Black with Tan 2019
TERRA ASTREYA PAMELA ANNA MARIA female TOYOKHARA SHIBA HITO BENITORADEMISHSTAR SHINKO ROMI Red 2019
TERRA ASTREYA PERLA ADELINA ROMI female TOYOKHARA SHIBA HITO BENITORADEMISHSTAR SHINKO ROMI Red Sesame 2019
TERRA ASTREYA PRADA KRISTINA VERONIKA female TOYOKHARA SHIBA HITO BENITORADEMISHSTAR SHINKO ROMI Black with Tan 2019