Logo [ Вход / Login]
Найдено 99 записей по заданным критериям. Displaying 1-50 of 99

Кличка Пол Отец Мать Окрас Год рождения
TAKASHI KIMIKO AIASHI AKEMI female MEISHUU NO TSURUMARU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO PRADA HITOMI Red 2021
TAKASHI KIMIKO AIKEN HARU male AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSAKHAKUFU AKEMI GENSO ASIMI Red 2019
TAKASHI KIMIKO AKEMI female AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSAKHAKUFU AKEMI GENSO ASIMI Red 2019
TAKASHI KIMIKO AMI female AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSAKHAKUFU AKEMI GENSO ASIMI Red 2019
TAKASHI KIMIKO DAIGAN male HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO PRADA HITOMI Red 2019
TAKASHI KIMIKO DAIKINI female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO PRADA HITOMI Red 2019
TAKASHI KIMIKO DAIKO male HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO PRADA HITOMI Red 2019
TAKASHI KIMIKO DAIMON male HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO PRADA HITOMI Red 2019
TAKASHI KIMIKO DAJSHIN male HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUMEISHUU NO HIMEKO GO SEIRYUU HASHIMOTOSOU Red 2022
TAKASHI KIMIKO DARUMA female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO PRADA HITOMI Red 2019
TAKASHI KIMIKO DZEO MOMO female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO PRADA HITOMI Red 2019
TAKASHI KIMIKO EIKAN male HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA MARIKO Red 2021
TAKASHI KIMIKO EITATSU male AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSATAKASHI KIMIKO ZUMI NAOKA Red 2018
TAKASHI KIMIKO ELLI female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA MARIKO Red 2021
TAKASHI KIMIKO EMEI ORENGI male HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO ZUMI NAOKA Red 2019
TAKASHI KIMIKO EMIKO female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA MARIKO Red 2021
TAKASHI KIMIKO EMMI female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA MARIKO Red 2021
TAKASHI KIMIKO ENDAI male AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSATAKASHI KIMIKO ZUMI NAOKA Red 2018
TAKASHI KIMIKO ERAI male AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSATAKASHI KIMIKO ZUMI NAOKA Red 2018
TAKASHI KIMIKO ERIKA female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA MARIKO Red 2021
TAKASHI KIMIKO ESA female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO ZUMI NAOKA Red 2019
TAKASHI KIMIKO ETSU female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO ZUMI NAOKA Red 2019
TAKASHI KIMIKO EZABURO male HANDZIMEMESITE CHII-NO TAKAISNEZHNYI ANGEL ZARIA Red 2016
TAKASHI KIMIKO FUDGI female INISHIE NO SUZUTORA GO BANGAICHISOUTAKASHI KIMIKO ZUMI NAOKA Red 2018
TAKASHI KIMIKO FUDZHITSU male INISHIE NO SUZUTORA GO BANGAICHISOUTAKASHI KIMIKO ZUMI NAOKA Red 2018
TAKASHI KIMIKO FUKUCHAN male INISHIE NO SUZUTORA GO BANGAICHISOUTAKASHI KIMIKO ZUMI NAOKA Red 2018
TAKASHI KIMIKO FUTAMI female INISHIE NO SUZUTORA GO BANGAICHISOUTAKASHI KIMIKO ZUMI NAOKA Red 2018
TAKASHI KIMIKO GENHIME female AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSASNEZHNYI ANGEL ZARIA Red 2019
TAKASHI KIMIKO GINZA female AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSASNEZHNYI ANGEL ZARIA Red 2019
TAKASHI KIMIKO GO FUKU male AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSASNEZHNYI ANGEL ZARIA Red 2019
TAKASHI KIMIKO HAN male AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSAKHAKUFU AKEMI GENSO ASIMI Red 2018
TAKASHI KIMIKO HARUMI female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUKHAKUFU AKEMI GENSO ASIMI Red 2021
TAKASHI KIMIKO HIDEMI female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUKHAKUFU AKEMI GENSO ASIMI Red 2021
TAKASHI KIMIKO HIME HAYASI female AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSAKHAKUFU AKEMI GENSO ASIMI Red 2018
TAKASHI KIMIKO HITOMI female AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSAKHAKUFU AKEMI GENSO ASIMI Red 2018
TAKASHI KIMIKO HOSHIKO male AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSAKHAKUFU AKEMI GENSO ASIMI Red 2018
TAKASHI KIMIKO IMA female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO GENHIME Red 2022
TAKASHI KIMIKO KOICHI HIRO male SHOURYUU GO TOSA GENROKUSOUKHAKUFU AKEMI BENURI MIKA Red 2017
TAKASHI KIMIKO L' TANSEY male AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSATERRA ASTREYA MARIKO Red 2020
TAKASHI KIMIKO LEKSAR TARO male AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSATERRA ASTREYA MARIKO Red 2020
TAKASHI KIMIKO LEO RAISAN male AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSATERRA ASTREYA MARIKO Red 2020
TAKASHI KIMIKO LEXSUS male AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSATERRA ASTREYA MARIKO Red 2020
TAKASHI KIMIKO MAY female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO FUDGI Red 2020
TAKASHI KIMIKO MEMORU male HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO FUDGI Red 2020
TAKASHI KIMIKO NANA female INISHIE NO SUZUTORA GO BANGAICHISOUKHAKUFU AKEMI GENSO ASIMI Red 2017
TAKASHI KIMIKO NAOTO male INISHIE NO SUZUTORA GO BANGAICHISOUKHAKUFU AKEMI GENSO ASIMI Red 2017
TAKASHI KIMIKO NIBORI male INISHIE NO SUZUTORA GO BANGAICHISOUKHAKUFU AKEMI GENSO ASIMI Red 2017
TAKASHI KIMIKO ODZORA EYSI female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO PRADA HITOMI Red 2020
TAKASHI KIMIKO OKI HAMA female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO PRADA HITOMI Red 2020
TAKASHI KIMIKO ORI AKIRA female HAMAFUKU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTAKASHI KIMIKO PRADA HITOMI Red 2020