Logo [ Вход / Login]
Найдено 8 записей по заданным критериям. Displaying 1-8 of 8

Кличка Пол Отец Мать Окрас Год рождения
BENZHIRO TENGOKU NO KISHI male RIOTAHIKARI-O KEIKOSURU Red 2017
BIATRIS UNITA NO NATSU female RIOTAHIKARI-O KEIKOSURU Red 2017
BRILLIANT ETSU HITOMI female RIOTAHIKARI-O KEIKOSURU Red 2017
BUSIDO KENSIRO TAYFUN male RIOTAHIKARI-O KEIKOSURU Red 2017
TADAKATSU GENGOU male AREDOVY VEKI MIGOTONA SEYKOHIKARI-O KEIKOSURU Red 2018
TADAKATSU GENGYO TAKESHI male AREDOVY VEKI MIGOTONA SEYKOHIKARI-O KEIKOSURU Red 2018
TADAKATSU GOLDY male AREDOVY VEKI MIGOTONA SEYKOHIKARI-O KEIKOSURU Red 2018
TADAKATSU GUANGMING female AREDOVY VEKI MIGOTONA SEYKOHIKARI-O KEIKOSURU Red 2018