Logo [ Вход / Login]
Найдено 24 записей по заданным критериям. Displaying 1-24 of 24

Кличка Пол Отец Мать Окрас Год рождения
BENZHIRO TENGOKU NO KISHI male RIOTAHIKARI-O KEIKOSURU Red 2017
BIATRIS UNITA NO NATSU female RIOTAHIKARI-O KEIKOSURU Red 2017
BRILLIANT ETSU HITOMI female RIOTAHIKARI-O KEIKOSURU Red 2017
BUSIDO KENSIRO TAYFUN male RIOTAHIKARI-O KEIKOSURU Red 2017
TADAKATSU A'DREAMS female MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHIKARI-O KEIKOSURU Red 2019
TADAKATSU ANAHEIM male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHIKARI-O KEIKOSURU Red 2019
TADAKATSU ARYA female MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHIKARI-O KEIKOSURU Red 2019
TADAKATSU ASAHI KAIJU male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHIKARI-O KEIKOSURU Red 2019
TADAKATSU B’CHIHIRO IKIGAI female RIOTADELEN SOLAR HILTON TADAKATSU Red 2020
TADAKATSU BALI female RIOTADELEN SOLAR HILTON TADAKATSU Red 2020
TADAKATSU BELLA LUNA female RIOTADELEN SOLAR HILTON TADAKATSU Red 2020
TADAKATSU BENJAMIN male RIOTADELEN SOLAR HILTON TADAKATSU Red 2020
TADAKATSU DAKOTA KAZAHANA female RIOTADELEN SOLAR HILTON TADAKATSU Red 2022
TADAKATSU DARLENE female RIOTADELEN SOLAR HILTON TADAKATSU Red 2022
TADAKATSU DELROY male RIOTADELEN SOLAR HILTON TADAKATSU Red 2022
TADAKATSU DREAM NELLY female RIOTADELEN SOLAR HILTON TADAKATSU Red 2022
TADAKATSU GENGOU male AREDOVY VEKI MIGOTONA SEYKOHIKARI-O KEIKOSURU Red 2018
TADAKATSU GENGYO TAKESHI male AREDOVY VEKI MIGOTONA SEYKOHIKARI-O KEIKOSURU Red 2018
TADAKATSU GOLDY male AREDOVY VEKI MIGOTONA SEYKOHIKARI-O KEIKOSURU Red 2018
TADAKATSU GUANGMING female AREDOVY VEKI MIGOTONA SEYKOHIKARI-O KEIKOSURU Red 2018
TADAKATSU VEGAS male RIOTAHIKARI-O KEIKOSURU Red 2020
TADAKATSU VENDY female RIOTAHIKARI-O KEIKOSURU Red 2020
TADAKATSU VIET KORRA female RIOTAHIKARI-O KEIKOSURU Red 2020
TADAKATSU VORTEX male RIOTAHIKARI-O KEIKOSURU Red 2020