Logo [ Вход / Login]
Найдено 44 записей по заданным критериям. Displaying 1-44 of 44

Кличка Пол Отец Мать Окрас Год рождения
SAMARASUN Z'AMA female SAMARASUN Z'AKIRASAMARASUN YOSHI Black with Tan 2018
SAMARASUN AKIO RUTA male KUROMUSASHI GO SHUN'YOU KENSHAAKINA GO YOU DJENIMA Black with Tan 2013
SAMARASUN AMI RIKO female KUROMUSASHI GO SHUN'YOU KENSHAAKINA GO YOU DJENIMA Black with Tan 2013
SAMARASUN BENIFUMI female SHUUFU NO GYOKUUN YASHUU KURAMOTOSOUSNEZHNYI ANGEL ETSUKO Red 2016
SAMARASUN BENIKA female RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHASNEZHNYI ANGEL ZHUANNA Red 2020
SAMARASUN BENITORA female SHUUFU NO GYOKUUN YASHUU KURAMOTOSOUSNEZHNYI ANGEL ETSUKO Red 2016
SAMARASUN ERI male RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHASNEZHNYI ANGEL ZHUANNA Red 2014
SAMARASUN HIROSHI male SHUUFU NO GYOKUUN YASHUU KURAMOTOSOUSAMARASUN VASABI Black with Tan 2017
SAMARASUN JHEOFFREY male SANUKI NO KENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOUSAMARASUN RIN Red 2019
SAMARASUN KAMIYA female SHUUFU NO GYOKUUN YASHUU KURAMOTOSOUSAMARASUN TAMA Black with Tan 2018
SAMARASUN KATSUMI female SAMARASUN YOUSAMARASUN L'AYKI Black with Tan 2022
SAMARASUN KAZUKO female SAMARASUN VAKISAMARASUN TAMA Black with Tan 2018
SAMARASUN KEZUMI female SAMARASUN VAKISAMARASUN TAMA Black with Tan 2018
SAMARASUN L'AYKI female SHUUFU NO GYOKUUN YASHUU KURAMOTOSOUSAMARASUN VASABI Black with Tan 2019
SAMARASUN L'EYMI female SHUUFU NO GYOKUUN YASHUU KURAMOTOSOUSAMARASUN VASABI Red 2019
SAMARASUN MAMORI male SANUKI NO KENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOUAKATSUKI SAYURI Red 2018
SAMARASUN MAYUKO YUKASI female SANUKI NO KENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOUAKATSUKI SAYURI Red 2018
SAMARASUN NAOMI female SAMARASUN Z'AKIRASAMARASUN TAMA Black with Tan 2015
SAMARASUN NIOKO female SAMARASUN Z'AKIRASAMARASUN TAMA Black with Tan 2015
SAMARASUN OKI female SAMARASUN VAKIAKATSUKI SAYURI Red 2018
SAMARASUN RIN female SAMARASUN VAKISNEZHNYI ANGEL ETSUKO Red 2017
SAMARASUN TAMA female RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHASAMARASUN Z'AKEMI Black with Tan 2014
SAMARASUN TOMODACHI male RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHASNEZHNYI ANGEL ETSUKO Red 2014
SAMARASUN VAKEMI female RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHAAKINA GO YOU DJENIMA Red 2015
SAMARASUN VAKI male RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHAAKINA GO YOU DJENIMA Red 2015
SAMARASUN VASABI female RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHAAKINA GO YOU DJENIMA Red 2015
SAMARASUN VASATARU male SHUUFU NO GYOKUUN YASHUU KURAMOTOSOUSAMARASUN Z'AKEMI Black with Tan 2019
SAMARASUN VASAYA female SHUUFU NO GYOKUUN YASHUU KURAMOTOSOUSAMARASUN Z'AKEMI Black with Tan 2019
SAMARASUN YARIANNA female SAMARASUN YOUSAMARASUN VASABI Red 2020
SAMARASUN YASENIYA YURIKO female RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHAAKATSUKI SAYURI Red 2014
SAMARASUN YASUHIRO YUKIO male RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHAAKATSUKI SAYURI Red 2014
SAMARASUN YASUO YUSHA male RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHAAKATSUKI SAYURI Red 2014
SAMARASUN YATARO YUKI male RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHAAKATSUKI SAYURI Red 2014
SAMARASUN YOSHI female RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHASAMARASUN Z'AKEMI Black with Tan 2015
SAMARASUN YOU male RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHASAMARASUN Z'AKEMI Black with Tan 2015
SAMARASUN YUDAY male RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHASAMARASUN Z'AKEMI Black with Tan 2015
SAMARASUN YUKI HITOMI female SHUUFU NO GYOKUUN YASHUU KURAMOTOSOUSNEZHNYI ANGEL ETSUKO Red
SAMARASUN YUMI HOTARU female SHUUFU NO GYOKUUN YASHUU KURAMOTOSOUSNEZHNYI ANGEL ETSUKO Red 2019
SAMARASUN YUOKO female RYUUHOU GO SHUN'YOU KENSHASAMARASUN Z'AKEMI Black with Tan 2015
SAMARASUN Z'AKEMI female KUROMUSASHI GO SHUN'YOU KENSHAAKINA GO YOU DJENIMA Black with Tan 2012
SAMARASUN Z'AKIRA male KUROMUSASHI GO SHUN'YOU KENSHAAKINA GO YOU DJENIMA Black with Tan 2012
SAMARASUN Z'AMIKO female KUROMUSASHI GO SHUN'YOU KENSHAAKINA GO YOU DJENIMA Black with Tan 2012
SAMARASUN ZHAKIO MAKOTO male SANUKI NO KENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOUSAMARASUN RIN Red 2019
SAMARASUN ZHINA KIN KIKU female SANUKI NO KENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOUSAMARASUN RIN Red 2019