Logo [ Вход / Login]
Найдено 64 записей по заданным критериям. Displaying 1-50 of 64

Кличка Пол Отец Мать Окрас Год рождения
HATSUSHIBA AIKA TAISHO female UTU SIRODELEN SOLAR PAMELA Red 2016
HATSUSHIBA AKENO SHIDAI male UTU SIRODELEN SOLAR PAMELA Red 2016
HATSUSHIBA ASAMI-NO SORA female UTU SIRODELEN SOLAR PAMELA Red 2016
HATSUSHIBA BAI NO MEISHU male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUDELEN SOLAR PAMELA Red 2017
HATSUSHIBA BENSEY DAYFUKU male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUDELEN SOLAR PAMELA Red 2017
HATSUSHIBA BIESHIMI MASARU female MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUDELEN SOLAR PAMELA Red 2017
HATSUSHIBA CHIE NO HARUMI female MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUIMAICHI NO HARUKA GO HARIMA GANNANSOU Red 2022
HATSUSHIBA CHIMEI CHIKUJITSU FOR KRISBISS male MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUIMAICHI NO HARUKA GO HARIMA GANNANSOU Red 2022
HATSUSHIBA D'AMISU female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDELEN SOLAR PAMELA Red 2018
HATSUSHIBA DAIMAHO female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDELEN SOLAR PAMELA Red 2018
HATSUSHIBA DAISHIMARU male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUDELEN SOLAR PAMELA Red 2018
HATSUSHIBA EICHI ELISHA female FUKUSHOUMARU GO SAPPORO KAGASOUTERRA ASTREYA DAYMUSUME KATSU HATSUSHIBA Red 2018
HATSUSHIBA EIJI GIYO male FUKUSHOUMARU GO SAPPORO KAGASOUTERRA ASTREYA DAYMUSUME KATSU HATSUSHIBA Red 2018
HATSUSHIBA EY-AYA HIME female FUKUSHOUMARU GO SAPPORO KAGASOUTERRA ASTREYA DAYMUSUME KATSU HATSUSHIBA Red 2018
HATSUSHIBA FUKUMI female MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA DAYMUSUME KATSU HATSUSHIBA Red 2021
HATSUSHIBA GAIHO GETSUMEI female MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA DAYMUSUME KATSU HATSUSHIBA Red 2018
HATSUSHIBA GEIRI TIHIRO male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA DAYMUSUME KATSU HATSUSHIBA Red 2018
HATSUSHIBA GINGOU AI SEI male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA DAYMUSUME KATSU HATSUSHIBA Red 2018
HATSUSHIBA GINRYU MISUKE male MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUTERRA ASTREYA DAYMUSUME KATSU HATSUSHIBA Red 2018
HATSUSHIBA HANAMI female MEGUMI NO MINATO GO FUJIKINO MICHIKARASOUDELEN SOLAR ASHITE GO HATSUSHIBA Red 2021
HATSUSHIBA HASHIMA female MEGUMI NO MINATO GO FUJIKINO MICHIKARASOUDELEN SOLAR ASHITE GO HATSUSHIBA Red 2021
HATSUSHIBA HISASHI male MEGUMI NO MINATO GO FUJIKINO MICHIKARASOUDELEN SOLAR ASHITE GO HATSUSHIBA Red 2021
HATSUSHIBA HITO male MEGUMI NO MINATO GO FUJIKINO MICHIKARASOUDELEN SOLAR ASHITE GO HATSUSHIBA Red 2021
HATSUSHIBA HIYORI female MEGUMI NO MINATO GO FUJIKINO MICHIKARASOUDELEN SOLAR ASHITE GO HATSUSHIBA Red 2021
HATSUSHIBA KAIRYUU NO EIJI male HATSUSHIBA EIJI GIYOJUTUSH JASAMAN MAI Red 2020
HATSUSHIBA KINSEI NO YUUKI male HATSUSHIBA EIJI GIYOJUTUSH JASAMAN MAI Red 2020
HATSUSHIBA KOHANA NATSUME female HATSUSHIBA EIJI GIYOJUTUSH JASAMAN MAI Red 2020
HATSUSHIBA KOMACHIHIME female HATSUSHIBA EIJI GIYOJUTUSH JASAMAN MAI Red 2020
HATSUSHIBA L'AIMI MUSUME female HATSUSHIBA BENSEY DAYFUKUTERRA ASTREYA DAYMUSUME KATSU HATSUSHIBA Red 2020
HATSUSHIBA LAKI SAN male HATSUSHIBA BENSEY DAYFUKUTERRA ASTREYA DAYMUSUME KATSU HATSUSHIBA Red 2020
HATSUSHIBA MASARU NO EIJI male HATSUSHIBA EIJI GIYOHATSUSHIBA BIESHIMI MASARU Red 2020
HATSUSHIBA MEISHU NI SHIN male HATSUSHIBA EIJI GIYOHATSUSHIBA BIESHIMI MASARU Red 2020
HATSUSHIBA MITSU GO SEIKAI male HATSUSHIBA EIJI GIYOHATSUSHIBA BIESHIMI MASARU Red 2020
HATSUSHIBA NETSU NO SENSHIN male HATSUSHIBA EIJI GIYODELEN SOLAR ASHITE GO HATSUSHIBA Red 2020
HATSUSHIBA NETSUI MIYORI female HATSUSHIBA EIJI GIYODELEN SOLAR ASHITE GO HATSUSHIBA Red 2020
HATSUSHIBA NIKKO ICHIMEI male HATSUSHIBA EIJI GIYODELEN SOLAR ASHITE GO HATSUSHIBA Red 2020
HATSUSHIBA NISHIME AYDZHI female HATSUSHIBA EIJI GIYODELEN SOLAR ASHITE GO HATSUSHIBA Red 2020
HATSUSHIBA OMATSURI male HATSUSHIBA EIJI GIYODELEN SOLAR PAMELA Red 2020
HATSUSHIBA OUJI DANSEI male HATSUSHIBA EIJI GIYODELEN SOLAR PAMELA Red 2020
HATSUSHIBA OUKE DE ARU male HATSUSHIBA EIJI GIYODELEN SOLAR PAMELA Red 2020
HATSUSHIBA P'EIGA female MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHATSUSHIBA GAIHO GETSUMEI Red 2020
HATSUSHIBA P'TAKIHIRO male MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHATSUSHIBA GAIHO GETSUMEI Red 2020
HATSUSHIBA PILAR female MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHATSUSHIBA GAIHO GETSUMEI Red 2020
HATSUSHIBA PRAIZ male MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHATSUSHIBA GAIHO GETSUMEI Red 2020
HATSUSHIBA RAIGA KIYORI NI female MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHATSUSHIBA EY-AYA HIME Red 2020
HATSUSHIBA REINA NI SHINSOU female MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHATSUSHIBA EY-AYA HIME Red 2020
HATSUSHIBA REIRO KISEI-NO male MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHATSUSHIBA EY-AYA HIME Red 2020
HATSUSHIBA REIRYU SHINSETSU male MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHATSUSHIBA EY-AYA HIME Red 2020
HATSUSHIBA RIMI TANSEI female MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHATSUSHIBA EY-AYA HIME Red 2020
HATSUSHIBA RYUSEY YAMATO GO male MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUHATSUSHIBA EY-AYA HIME Red 2020