Logo [ Вход / Login]
Найдено 74 записей по заданным критериям. Displaying 1-50 of 74

Кличка Пол Отец Мать Окрас Год рождения
DELEN SOLAR AKEMI female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2018
DELEN SOLAR AKENO male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2018
DELEN SOLAR AKIRA male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2018
DELEN SOLAR ASHITE GO HATSUSHIBA female KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2018
DELEN SOLAR ATOSHI male KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2018
DELEN SOLAR BARA MIVAKU female TERRA ASTREYA WAKARYUBENIKO TAKARA Red 2017
DELEN SOLAR BENISORA female TERRA ASTREYA WAKARYUKAORIKO AMADARE Red 2018
DELEN SOLAR CHIYO female MEGUMI NO MINATO GO FUJIKINO MICHIKARASOUDELEN SOLAR AKEMI Red 2021
DELEN SOLAR E"YOKO female MEGUMI NO MINATO GO FUJIKINO MICHIKARASOUDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2021
DELEN SOLAR GALA female DAR CHINGIZA OCEAN OF LOVEDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2019
DELEN SOLAR GIN AMADARE female DAR CHINGIZA OCEAN OF LOVEDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2019
DELEN SOLAR GORO male DAR CHINGIZA OCEAN OF LOVEDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2019
DELEN SOLAR HANA NO HANABI female TERRA ASTREYA WAKARYUSETSUKO DELEN SOLAR GO NAN KAIHO Red 2018
DELEN SOLAR HANANO HANABI female TERRA ASTREYA WAKARYUSETSUKO DELEN SOLAR GO NAN KAIHO Red 2018
DELEN SOLAR HANZO male TERRA ASTREYA WAKARYUSETSUKO DELEN SOLAR GO NAN KAIHO Red 2018
DELEN SOLAR HARUHIME female MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOUKAKO NO HAMAGIKU GO KAKOGAWA SHIMIZU Red 2021
DELEN SOLAR HARUMI DAI female TERRA ASTREYA WAKARYUCOLIBRI VASILYEV OSTROV Red 2017
DELEN SOLAR HIKARU SAN male TERRA ASTREYA WAKARYUCOLIBRI VASILYEV OSTROV Red 2017
DELEN SOLAR HIKO MISUMI male DEMISHSTAR ZANSHIN TORACOLIBRI VASILYEV OSTROV Red 2015
DELEN SOLAR HILTON TADAKATSU female TERRA ASTREYA WAKARYUSETSUKO DELEN SOLAR GO NAN KAIHO Red 2018
DELEN SOLAR HIMAVARI male DEMISHSTAR ZANSHIN TORACOLIBRI VASILYEV OSTROV Red 2015
DELEN SOLAR HIME AKIMICHI female DEMISHSTAR ZANSHIN TORACOLIBRI VASILYEV OSTROV Red 2015
DELEN SOLAR HINATA KIOKO female TERRA ASTREYA WAKARYUCOLIBRI VASILYEV OSTROV Red 2017
DELEN SOLAR HITOMI AKIKO female DEMISHSTAR ZANSHIN TORACOLIBRI VASILYEV OSTROV Red 2015
DELEN SOLAR HOTARU YUMI female TERRA ASTREYA WAKARYUCOLIBRI VASILYEV OSTROV Red 2017
DELEN SOLAR ICHIRO male ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2019
DELEN SOLAR ITAKA female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2019
DELEN SOLAR ITOMI female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2019
DELEN SOLAR IZUMI female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2019
DELEN SOLAR KAORI female TERRA ASTREYA WAKARYUKAORIKO AMADARE Red 2017
DELEN SOLAR KAZUMI female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR KIOKU Red 2019
DELEN SOLAR KEIKO female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR KIOKU Red 2019
DELEN SOLAR KIOKO AMI female TERRA ASTREYA WAKARYUKAORIKO AMADARE Red 2017
DELEN SOLAR KIOKU female TERRA ASTREYA WAKARYUKAORIKO AMADARE Red 2017
DELEN SOLAR KUMIHIME female TERRA ASTREYA WAKARYUKAORIKO AMADARE Red 2017
DELEN SOLAR MARUTARO male KATSURO NAKAMATERRA ASTREYA DAISYHIME Red 2020
DELEN SOLAR MASAMUNE male KATSURO NAKAMATERRA ASTREYA DAISYHIME Red 2020
DELEN SOLAR MATSU KOMACHI female DEMISHSTAR TENRIKIKAORIKO AMADARE Red 2016
DELEN SOLAR MICHIRO male DEMISHSTAR TENRIKIKAORIKO AMADARE Red 2016
DELEN SOLAR MIDORI SAKURA female DEMISHSTAR TENRIKIKAORIKO AMADARE Red 2016
DELEN SOLAR MOMIJI female KATSURO NAKAMATERRA ASTREYA DAISYHIME Red 2020
DELEN SOLAR MOMOHIME female KATSURO NAKAMATERRA ASTREYA DAISYHIME Red 2020
DELEN SOLAR MURAMASA male KATSURO NAKAMATERRA ASTREYA DAISYHIME Red 2020
DELEN SOLAR NAKAMARU male ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2020
DELEN SOLAR NARIKO female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2020
DELEN SOLAR NATSUMI female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2020
DELEN SOLAR NICHI female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANDELEN SOLAR HARUMI DAI Red 2020
DELEN SOLAR ODA female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2020
DELEN SOLAR OKAMI male ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2020
DELEN SOLAR OKINA female ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUANBYAKUREN NO YUUKA GO KANETOSOU Red 2020