Pedigree of future litter

future litter

ASTRA BRAMA DAICHI AKANE HINATA

YUUOU GO AWAJI MASAKIKUSOU
YUUKI GO SHINANAMISOU
SATSUKIHIME GO AWAJI WASAKIKUSOU

AKAI HANA CHIKA ASTRA BRAMA

FUKUSHOUMARU GO SAPPORO KAGASOU

INISHIE NO ICHIKA GO BANGAICHISOU

JUTUSH JASAMAN VAKASANAME-NO-KAMI

YUKASI SABURO-SANZO

HANDZIMEMESITE HIROSHI

YUKASI RUMIKO

SNEZHNYI ANGEL GEYSHA

HANDZIMEMESITE YAKURIU

EYGA-SUTA S AKULOVOY GORI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase