Pedigree of future litter
future litterASTRA BRAMA DAICHI AKANE HINATAYUUOU GO AWAJI MASAKIKUSOUYUUKI GO SHINANAMISOU
SATSUKIHIME GO AWAJI WASAKIKUSOU
AKAI HANA CHIKA ASTRA BRAMAFUKUSHOUMARU GO SAPPORO KAGASOU
INISHIE NO ICHIKA GO BANGAICHISOU
JUTUSH JASAMAN VAKASANAME-NO-KAMIYUKASI SABURO-SANZOHANDZIMEMESITE HIROSHI
YUKASI RUMIKO
SNEZHNYI ANGEL GEYSHAHANDZIMEMESITE YAKURIU
EYGA-SUTA S AKULOVOY GORI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase