Pedigree of future litter
future litterYUKASI CHE TAKESHIKAZAKOSHI NO WAKAMIYA GO YOKOHAMA ATSUMIFUKU NO WAKAICHIROU GO OYAMA WATANABESOU
KAZAKOSHI NO SAKURAHIME GO YOKOHAMA ATSUMI
SAMARASUN MAYUKO YUKASISANUKI NO KENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOU
AKATSUKI SAYURI
YUKASI TAYRAINISHIE NO HANATORA GO SHIBASAIMURABENITORA GO KYUUSHUU ASAGIRISOU
INISHIE NO HANAHANA GO BANGAICHISOU
YUKASI EMI TAKKARAAKATSUKI SHISHIOU
JUTUSH JASAMAN KASASAGI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase