Pedigree of future litter

future litter

AKAGITSUNE SHO

AKATSUKI SHISHIOU

RAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

SHINKOUHIME GO KUNIYASUSOU (KUNITAISOU)

AKAGITSUNE EGAO NO SEIKATSU

WE-SEDSO XECERCISE MAKES MASTER

RAI MIUKI AKAGITSUNE

FUNNY HOOLIGAN ZHAIKI

AKAGITSUNE SANIIRO

SHOURYUU GO TOSA GENROKUSOU

YUKASI ESHIHARA MEY

AKANE

SUZUTENRYUU GO BINGO KAMISHIMASOU
SUTAYRU S AKULOVOY GORI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase