Pedigree of future litter
future litterJUTUSH JASAMAN RYUUTAKAAKATSUKI FUKEITAKAASAHITAKA GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KOUJIN SAKURAME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
HANDZIMEMESITE EMIKOHANDZIMEMESITE HIROSHI
MARA-SHIMAS MICHI NARANUKOI
DZEMBI IBARAHANDZIMEMESITE NOBUYUKIKAZAKOSHI NO RIKIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI
VORMUND SHIBETSU AKAKO
AISKURIMUKAZAKOSHI NO BENIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI
VORMUND I'M BIBA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase