Pedigree of future litter
future litterTERRA ASTREYA AKIRA ICHIROKUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUKUSHIRO NO GEN GO KUSHIRO NUNOMESOU
MASANISHIKIHIME GO HOKKAI KUROMITSUSOU
AKATSUKI MOMOHIMEHAMA NO TETSUHARU GO HIMI IWAGAMISOU
SHINKOUHIME GO KUNIYASUSOU (KUNITAISOU)
TERRA ASTREYA RINKA SUZUHANAKUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOUKUSHIRO NO GEN GO KUSHIRO NUNOMESOU
MASANISHIKIHIME GO HOKKAI KUROMITSUSOU
TERRA ASTREYA IJIRI NO BENIHIMEBENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOU
TERRA ASTREYA GENKI MUSUME
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase