Pedigree of future litter
future litterVAKA GO YOU DJENIMAGENGOU GO SHUN'YOU KENSHAHITORQ'S SIMPLY EXTRAVAGANTSAN JO NIKKO TIME
SUN JO IN LIVING COLOR
KAORI-GO SHUN'YOU KENSHAHI-JINX MMM MMM GOOD
NAGASAKI DE URBINACO
KAI GO YOU DJENIMAKAIOU GO RYUUKYUU URUMAHACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA
JUKAI GO SHUN'YOU KENSHAWE-SEDSO ZEN KESSAKU
BENIAKA DI LIKIDADO
KIOTO FURIAVA RYUU Z HELFSTYNSKEHO PANSTVIASO NO RYUUOU GO TAKAYUUSOUTSUKASA NO RYUUOU GO SUNANUMA TAKAYUUSOU
TAKAYUU NO SATSUKI GO TAKAYUUSOU
HANDZIMEMESITE DO ITASIMASITEVORMUND TO RUSSIA WITH LOVE
ZENJI DEL MONTE DE HAYA
XIAN ROALISHI NO AKA GO ZARAENTIPSI AKA ZARA
MARA-SHIMAS KOGO
MIRYOKU TAJGETAFUDZSI JAMA BRUS
CZECH JAKOBIN JOKO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase