Pedigree of future litter
future litterCOPPERDOTS FUKU NO KAMI NO HANDZIMEMASITEKYUURYUOU GO NOTO HEISEIANHIBIKI GO HAKUSAN YOSHINOSOU
SAKURYURIHIME GO DENEN KAWASAKISOU
COPPERDOTS CALIFORNIA DREAMINHIROSE NO SHOUGUN GO ENSHUU HIROSESOU
SHIZUKU GO YAMATO SHINZANSOU
RIKKI-TIKKI CRIMEAN KHANAKI GO YOU DJENIMAITOOSHI GO SHUN'YOU KENSHA
ASO NO AKIHO GO TAKAYUUSOU
AMIKO VASILYEV OSTROVDAICHI GO SHUN'YOU KENSHA
HANDZIMEMESITE OMACHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase