Pedigree of JAIDEV'S VELVET REVOLVER
JAIDEV'S VELVET REVOLVERVORMUND THE NEXT EPISODEAKAI HANA M'KATSURO AT VORMUNDSHOURYUU GO TOSA GENROKUSOUOURYUU GO SUISHOU
MOMOKA GO TOSA GENROKUSOU
GINZUISHOU GO YOU DJENIMATENSHOU GO CHURAIN-TYPHOON
DIKUSHI GO SHUN'YOU KENSHA
VORMUND ADELEVORMUND JACK DANIALSVORMUND RUSSIAN RULETTE
COPPERDOTS MOMO VIXEN
VORMUND NORMA JEANVORMUND I'M GAULTIER
VORMUND I'M STAR
JAIDEV'S QUANTUM FORCEFAITER ICE ON FIREHANDZIMEMESITE HIROHANDZIMEMESITE O-RAYDON
DAN-STAR-KOM LI KAWASAKI
HANDZIMEMESITE CHIKARA-NO TSUEIHANDZIMEMESITE O-RAYDON
HANDZIMEMESITE YUKIHAYM
JAIDEV'S DIAMOND EXCHANGEBENI NO SHOUYUU GO SAKAI YOSHIKAWASOUUBYAKUREN NO KOKUSHOU GO AKOU BYAKURENSOU
BENI NO KOMARI GO SAKAI YOSHIKAWASOU
TAPENA NO ANNA GO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase