Pedigree of MASARU KAWAII GO HIDDEN CASCADE
MASARU KAWAII GO HIDDEN CASCADESUZUSHOURYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOUFUBUKI NO GENTA GO YUKIGUNI SOU
SEN NO MAMEFUJI GO SANUKI MIZUMOTOSOUJUKOU GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU
SUZUNE GO SHIMANAMISOU
BENIHANA NO MATSUHIME GO SUZUKI KENSHAKUROHANA NO KIRYUU GO SHINSHUU FUKUJUSOU
SHINO GO SAKURA YAMATOSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase