Pedigree of KAYOSHI NO SHIZUKESA
KAYOSHI NO SHIZUKESASTAIL AIKEMUNO RIKOHANDZIMEMESITE FUSAVASIY AITEHANDZIMEMESITE HIROSHIJUHOU GO KUWANA MITOMOSOU
MARA-SHIMAS THE WARRIOR PRINCESS
MARA-SHIMAS MICHI NARANUKOIMARA-SHIMAS ICHI KANA YUUSHI
MARA-SHIMAS STAND UP AND SHOUT
HANDZIMEMESITE YAYOIJUHOU GO KUWANA MITOMOSOUMORI NO TOYOKUNI GO YOSHINO ICHIMORISOU
WAKAME GO KUWANA MITOMOSOU
HANDZIMEMESITE IMASSKI DESVORMUND TO RUSSIA WITH LOVE
ZENJI DEL MONTE DE HAYA
YUNIVERSAL SHOW KESSISILVER SAMURAI GREAT GIFTSILVER SAMURAI ADAMANT HEARTHANDZIMEMESITE FUUKAKU-NO ARU
HANDZIMEMESITE ZEDA NI FURERU
OMEGA MAGNATAKECHIYO GO ENSHUU HIROSESOU
O'SATSUKI-GO MATAGIINU PL
TOMO NO KIMI VALERITOMO NO KIMI YUHO SAGARIMEKUROMUSASHI GO SHUN'YOU KENSHA
VASEY BIMO
TOMO NO KIMI YAMAHIMEHANDZIMEMESITE NOBUYUKI
AISTY ILEAL EDZAKARY
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase