Pedigree of AKAGITSUNE GYOGI
AKAGITSUNE GYOGIAKATSUKI SHISHIOURAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOUKOUJIN GO YAMATO MARUTANISOU
SEKI NO MISUZU GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
SAKURAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOUSHISHIMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KARYOUME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SHINKOUHIME GO KUNIYASUSOU (KUNITAISOU)KAZAARASHI GO KUNIYASUSOU (KUNITAISOU)BENIARASHI GO MISATO SHINODASOU
TETSUHIME GO KUNIYASUSOU (KUNITAISOU)
HANA GO KUNIYASUSOU (KINITAISOU)BENIKAI (KOUKAI) GO KUNIYASUSOU (KUNITAISOU)
TETSUMI GO KUNIYASUSOU (KUNITAISOU)
AKATSUKI CHIYO NO ICHIHIMEICHIROU GO FUJI HACHIMANSOUTAKENOSUKE GO SANUKI MIZUMOTOSOUTAKECHIYO GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KOMASACHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
BIFUU GO FUJI HACHIMANSOUSHOURYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
CHIYOSATO GO FUJI HACHIMANSOU
AKATSUKI MI NO TAKAMEASAHITAKA GO SANUKI MIZUMOTOSOUASAHI GO MURAKAMI SAKURAGAOKA KENSHA
BENIRYUUHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KOUJIN SAKURAME GO SANUKI MIZUMOTOSOUDAIGOROU ZAKURA GO ECHIZEN KUZURYUUSOU
KOUJINHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase