Pedigree of ZUKI IZ JULIKORAIN
ZUKI IZ JULIKORAINHANDZIMEMESITE YUITSUYUKASI SABURO-SANZOHANDZIMEMESITE HIROSHIJUHOU GO KUWANA MITOMOSOU
MARA-SHIMAS THE WARRIOR PRINCESS
YUKASI RUMIKOKAZAKOSHI NO WAKAMIYA GO YOKOHAMA ATSUMI
MAKITA INCIPITA VITAE
HANDZIMEMESITE BOZHENAHANDZIMEMESITE FURUKAVAHANDZIMEMESITE O-RAYDON
HANDZIMEMESITE YAKUHIME
HANDZIMEMESITE FASUTO REDIHANDZIMEMESITE HIROSHI
MARA-SHIMAS MICHI NARANUKOI
HANDZIMEMESITE VICTORIYA VTORAYAHANDZIMEMESITE O-RAYDONCOPPERDOTS FUKU NO KAMI NO HANDZIMEMASITEKYUURYUOU GO NOTO HEISEIAN
COPPERDOTS CALIFORNIA DREAMIN
HANDZIMEMESITE CHIZATOJUHOU GO KUWANA MITOMOSOU
COPPERDOTS SHINKO
HANDZIMEMESITE VATASHIJUHOU GO KUWANA MITOMOSOUMORI NO TOYOKUNI GO YOSHINO ICHIMORISOU
WAKAME GO KUWANA MITOMOSOU
YUKIKO MADE IN ITALYSAMURAIGIARDINIDIMEIJI
CAMERON DIAZ INCIPITA VITA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase