Pedigree of TADAIMA SHON

TADAIMA SHON

DARIA-I-NUR F-TAICHI TENNOU

AKATSUKI VARAI RYU

RAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU

SAKURAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

SHINKOUHIME GO KUNIYASUSOU (KUNITAISOU)

KAZAARASHI GO KUNIYASUSOU (KUNITAISOU)

HANA GO KUNIYASUSOU (KINITAISOU)

AKATSUKI KAIKA

ICHIROU GO FUJI HACHIMANSOU

TAKENOSUKE GO SANUKI MIZUMOTOSOU

BIFUU GO FUJI HACHIMANSOU

AKATSUKI TERI

HAMA NO TETSUHARU GO HIMI IWAGAMISOU

DEBUKO GO SHUN'YOU KENSHA

DZEMBI TAVAMURE

ICYITADAKI ONRI-WAN

KOTARO GO SHUN'YOU KENSHA

KAIOU GO RYUUKYUU URUMA

KOUBAI GO RYUUKYUU URUMA

ERABOR HANAYA AT ICY-ITADAKI

HI-JINX MMM MMM GOOD

ICY-ITADAKI OSAKA

BI HANA TAJGETA

SUNAMIE

MARA-SHIMA TSUNAMI
ARIYEK-MALEYGMYUTS TOMOMI INOUE

GINKO CZECH JAKOBIN

FUDZSI JAMA BRUS

BOA MARA-SHIMAS
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase