Pedigree of AKATSUKI RAIMARU
AKATSUKI RAIMARURAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOUKOUJIN GO YAMATO MARUTANISOUKOURIN GO SUZUWASOU
BENIASUKA GO YAMATO MARUTANISOU
SEKI NO MISUZU GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHASEKI NO SUZUMI GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
SUZUBENIHIME GO KOUCHI OOTSUSOU
SAKURAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOUSHISHIMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOUTERUJISHI (TERUSHISHI) GO SANUKI MIZUMOTOSOU
JOU (TAKE) NO KIYOHIME GO IBO NO SATOSOU
KARYOUME GO SANUKI MIZUMOTOSOUUMAKI GO SANUKI MIZUMOTOSOU
TENSHINHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
AKATSUKI KOUYUMEHIMEICHIROU GO FUJI HACHIMANSOUTAKENOSUKE GO SANUKI MIZUMOTOSOUTAKECHIYO GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KOMASACHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
BIFUU GO FUJI HACHIMANSOUSHOURYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
CHIYOSATO GO FUJI HACHIMANSOU
KOUJIN SAKURAME GO SANUKI MIZUMOTOSOUDAIGOROU ZAKURA GO ECHIZEN KUZURYUUSOUDAIGOROU GO MEIHAKUSOU
CHOUHIME GO TADANOSOU
KOUJINHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU
HOUKA GO SANUKI MIZUMOTOSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase