Pedigree of HANDZIMEMESITE AMIGO

HANDZIMEMESITE AMIGO

HANDZIMEMESITE YUITSU

YUKASI SABURO-SANZO

HANDZIMEMESITE HIROSHI

JUHOU GO KUWANA MITOMOSOU

MARA-SHIMAS THE WARRIOR PRINCESS

YUKASI RUMIKO

KAZAKOSHI NO WAKAMIYA GO YOKOHAMA ATSUMI

MAKITA INCIPITA VITAE

HANDZIMEMESITE BOZHENA

HANDZIMEMESITE FURUKAVA

HANDZIMEMESITE O-RAYDON

HANDZIMEMESITE YAKUHIME

HANDZIMEMESITE FASUTO REDI

HANDZIMEMESITE HIROSHI
MARA-SHIMAS MICHI NARANUKOI

HANDZIMEMESITE AIRI

AIKYOU NO GENSUKE GO AIKYOUSOU
AIKYOU NO ICHINOSUKE GO AIKYOUSOUAIKYOU NO KUUKAI GO AIKYOUSOU
AI GO MITO JOUBANSOU
AIKYOU NO AOI GO TSUKUBA AIKYOUSOUAIKYOU NO TOYOMARU GO AIKYOUSOU
AIKYOU NO MOMOKA GO AIKYOUSOU

HANDZIMEMESITE AZUMAGIKI

HANDZIMEMESITE BLACK DIAMANT

JUHOU GO KUWANA MITOMOSOU

MARA-SHIMAS MAMI REIGAI

COPPERDOTS SHINKO

KYUURYUOU GO NOTO HEISEIAN

SHIZUKU GO YAMATO SHINZANSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase