Pedigree of FUNNY HOOLIGAN ICHIGO

FUNNY HOOLIGAN ICHIGO

DAYHON S AKULOVOY GORI

SUZUTENRYUU GO BINGO KAMISHIMASOU

TENSHOURIKI GO FUDOUGATAKI KENSHA

HOUNEN GO FUDOUGATAKI KENSHA
FUJITOYOHIME GO FUDOUGATAKI KENSHA
MISUZU GO IZUMISOUTENKAI GO DAITOU KURANOSOU
KAZUHIME GO IZUMISOU
SH-MIHI S AKULOVOY GORIHIBIKI GO KANAGAWA SHIRAIHACHIYA GO KANAGAWA SHIRAI
JURIHIWE GO KADOYASOU

MIU GO KANAGAWA SHIRAI
KAITO GO KANAGAWA SHIRAI
SHIORI GO KANAGAWA SHIRAI

MOTOKI

SUZUTENRYUU GO BINGO KAMISHIMASOU

TENSHOURIKI GO FUDOUGATAKI KENSHA

HOUNEN GO FUDOUGATAKI KENSHA
FUJITOYOHIME GO FUDOUGATAKI KENSHA
MISUZU GO IZUMISOUTENKAI GO DAITOU KURANOSOU
KAZUHIME GO IZUMISOU
SUTAYRU S AKULOVOY GORI

DAIKI GO SHUN'YOU KENSHA

KAIOU GO RYUUKYUU URUMA

ASO NO AKIHO GO TAKAYUUSOU

ZHAKI SAN S AKULOVOY GORI

WAGLER DEL BIAGIO

AKEMASITE
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase